Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy wiesz

CZY WIESZ CZYM BYŁA DROGA SZABATOWA?

Jednym z zarządzeń danych narodowi izraelskiemu przez Boga był szabat – świąteczny, ostatni dzień tygodnia, który miał być dniem odpoczynku. Zgodnie z przykazaniem, w tym dniu należało się powstrzymać od pracy (2 Moj. 20:9-11): „Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace; Ale siódmy dzień…

Read More

CZY WIESZ CZY LITERA MOŻE ZABIĆ?

Pytanie z tego posta może wydawać się przewrotne, nie jest jednak pozbawione podstaw biblijnych. Bo jak czytamy w 2 Kor. 3:6 (tutaj w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia): „On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia”…

Read More